Spinlock
Zoek een Dealer
Search icon
Zoek een Dealer
Basket
Netherlands
Australia Commercial UK Commercial USA France Germany Italy Netherlands New Zealand Spain United Kingdom United States

Op afstand bedienen van Clutches & Jammers

Alegre 01

Clutches en jammers zijn een eenvoudige en economische manier voor het afstoppen van een lijn in vergelijking met lieren en halyard locks.  

Halyard locks, en de daarmee gepaard gaande compressie reductie in de mast, zijn een belangrijk onderdeel geworden bij performance jachten.  Een halyard lock is het equivalent van een traditionele borg pen, in de top van de mast. Echter, het gebruik van een halyard lock vereist wel een clutch of jammer aan dek, om de volledige belasting vast te houden, dan wel aan te passen. Door de ontwikkeling van nieuwe, en dan met name zeilen voor ruimere wind worden extreem hoge voorlijk belastingen gegenereerd waarbij de clutches en jammers hoger belast worden, met name op de halshoek.  Door verandering in de mast rake zijn locks voor deze toepassing niet geschikt, mede doordat de diverse type zeilen steeds getrimd dienen te worden. Met het gebruik van een clutch of jammer, kan er getrimd worden op de nomale manier aan dek. 

Recente ontwikkelingen laten zien, dat ruime windse zeilen permanent op een furler op de boegspriet vastgezet zijn. Er wordt dan een stopper in de masttop geplaatst die door middel van triplijn bediend wordt. Deze oplossing wordt vooral gebruikt op grotere jachten, waar het lastig is om de exacte afstand tussen de reef posities te bepalen.

Het toepassen van op afstand bedienbare clutches en jammers is iniddels een standaard toepassing op vele performance jachten. Met nar de IMOCA 60s passen deze techniek toe voor reef lijnen in het uiteinde van de giek en voor de gennaker halshoeklijnen op het voordek. Tegenwoordig worden om reden van aerodynamica schoten en vallen zo veel mogelijk onderdeks geleidt waar mogelijk, waarbij spinnaker clutches onder dek op afstand bediend worden. Het verlijmen, ook bij zijmontage, van clutches en jammers wordt dan ook steeds meer toegepast.  

De Spinlock high load produkten en met name de stoppers, hebben de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Lichter, sterker en hogere houdkracht, zonder speciale aanpassingen, nu leverbaar als een standaard product.